CORE ALS DNA

VAN ONS BEDRIJF

SAMENWERKEN

Het hart van de onderneming draait om samenwerken. Ons bedrijf is dé katalysator dat mensen en kennis met elkaar verbindt. We zijn uniek en onderscheidend door onze excellente en jarenlange ervaring op dit terrein. Juist daarom zien wij de wereld vanuit een ander perspectief om datgene goed te doen waarvoor wij staan. Onze slogan ‘Let’s Co Create’ staat voor gedrevenheid, soms eigenzinnige of zelfs brutale samenwerking om optimaal te presteren en te accelereren.

ONLINE MEDIABEDRIJF

Ons digitale dna verstrengelt zich graag met nieuwe creatieve technologieën. Zodat we kennis en inspiratie kunnen verspreiden en met de juiste doelgroep in verbinding weten te brengen. Dit doen wij enerzijds door het creëren en publiceren van waardevolle content en educatieve online producties. Anderzijds bieden wij ondersteuning, begeleiding en een autoriteitsspodium, inclusief online community gedreven leerplatform, aan de moderne kennisondernemer.

DIGITAAL GEBOREN

Het online mediabedrijf is in 2014 digitaal geboren. Onze kennis, visie en vaardigheid staat voor jarenlange expertise, die we sinds het millennium vanuit ondernemerschap hebben opgebouwd. Zo hebben we de transitie bij mediabedrijven van offline naar online zelf ervaren en vanuit die fundering een bewuste keuze gemaakt voor 100% online.

ONDERNEMEN ALS NETWERKORGANISATIE

Werk met flexibele, virtuele, zelfstandige collega’s, waarbij een ieder werkt vanuit zijn of haar specialisatie. Versta de kunst van het pragmatisch verbinden. Ondernemers, professionals en freelancers die niet alleen online samenwerken, maar vooral elkaar stimuleren en inspireren. Practise what we preach? Wij zíjn een digitale netwerkorganisatie.

If you want to go fast, go alone.
If you want to go far, go together.

LEVEN LANG LEREN

In deze snel veranderende samenleving is kennis de vraag en educatie het antwoord. De winnaar is degene die investeert in permanente educatie. Ons doel is het hiaat opvullen tussen controversiële onderwijs-instanties en de kennisbehoefte die er is in de praktijk. Met onderwijs gegeven door mensen die niet alleen expert zijn, maar zich op de werkvloer hebben bewezen. Dit doen wij door het creëren en publiceren van waardevolle content en educatieve online producties. Hiermee bieden wij ondersteuning, begeleiding en een podium aan kennisondernemers voor de persoonlijke en professionele groei en ontwikkeling.

THE SKY IS THE LIMIT

De enorme opmars van zelfstandige professionals is in volle gang. Inmiddels heeft Nederland een recordaantal van meer dan 1 miljoen autonome ondernemers. Jouw kans? Digitaal ondernemen biedt álle kansen en mogelijkheden. Wat je nodig hebt – behalve natuurlijk internet en een computer – is een gezonde ondernemersmentaliteit. Alle kansen zijn gelijk. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan, wat je achtergrond is of dat je man of vrouw bent. Online ondernemerschap kent namelijk geen grenzen of een glazen plafond.
Online is ‘the sky the limit’.